Komornik – usługi komornicze i windykacyjne

Porady na życie > Dom  > Komornik – usługi komornicze i windykacyjne

Komornik – usługi komornicze i windykacyjne

studia_I_II_stopnia_bolonskie_gdansk_gdynia_prawo_wsaib

Komornik jest jednym z zawodów możliwych do wykonywania po ukończeniu prawa. Aby zostać komornikiem potrzeba skończyć właściwą aplikację komorniczą oraz pracować co najmniej dwa lata jako asesor komorniczy. Ponadto wymaga się spełnienia rygorystycznych warunków zawartych w ustawie dotyczącej komorników. Komornik sądowy jest prawnikiem działającym przy sądzie rejonowym zajmuje się głównie egzekwowaniem niespłaconych wierzytelności. Komornik sądowy od zawsze źle nam się kojarzy, ponieważ zawsze coś komuś zabiera czy zajmuje. Praca komornika jest bardzo niewdzięczna pracą i wymaga dużo samozaparcia i silnej woli. Komornicy nie mogą ulegać emocjom ani kierować się sentymentami. Nie każdy absolwent prawa ma dostateczne preferencje żeby zostać komornikiem sądowym. Komornik powinien być odporny na stres i jego stan zdrowia musi pozwalać na wykonywanie tej szczególnej pracy.  Komornik za to nie musi martwić się o klientów ponieważ jego klientami jest państwo dla którego egzekwuje i zajmuje mienie osób zalegających z płatnościami np. na rzecz ZUS, czy Urzędu Skarbowego. Komornicy wykonują swoje czynności windykacyjne w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji i działają oni  pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Praca komornika sądowego polega nie tylko na dochodzeniu należności państwowych ale również na dochodzeniu należności prywatnych zleconych przez państwo. Komornik zawsze działa na wniosek wierzyciela i na podstawie wniosku wierzyciela. Wierzyciel powinien wskazać komornikowi zakres jego działania w odpowiednim wniosku. Jeżeli ma być to egzekucja z majątku dłużnika, wierzyciel powinien wskazać majątek z którego może być prowadzona egzekucja. Komornik może być również zobligowany przez wierzyciela do poszukiwania majątku dłużnika Komornicy prowadza swoją działalność w kancelariach komorniczych przy sądach rejonowych i zajmują się również egzekucją alimentów, eksmisją dłużników, którzy zalegają z czynszem za lokal oraz licytacjami komorniczymi. Chociaż zawód komornika jest niewdzięczny i źle nam się kojarzy, to może okazać się nam bardzo pomocny w przypadku odzyskiwania  należności od naszych dłużników.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.